Psykomotorisk terapi

Psykomotorisk

terapi


En kropsterapiform som har til formål at udfolde den enkeltes ressourcer i krop, sind og følelser.

 

-med udgangspunkt i kroppen.

Hvad er psykomotorisk terapi for noget?


En helhedsorienteret behandling - udgangspunkt i den enkelts ressourcer, fysisk, psykisk og socialt.


Det handler om at bevidstgøre kroppens egenskaber, evner og muligheder.


Psykomotorisk behandling er ikke en alternativ behandling, uddannelsen har siden 2001 været en statsgodkendt professionsbachelor uddannelse som tager 3,5 år.


Her arbejdes der ud fra en viden om både psykologi, anatomi, fysiologi, og med en specialiseret viden om hvordan man arbejder med sammenhængen mellem disse. Dvs. sammenhængen mellem kroppen, følelserne og tankerne.


Psykomotorisk terapi tager udgangspunkt i?

Psykomotorisk terapi tager altid udgangspunkt i forbindelsen mellem din fysiske og mentale tilstand, derfor består meget af vores behandlingsmetoder i det, vi kalder kropsbevidsthed.

Kropsbevidsthedstræning vil øge din egen fornemmelse og bevidsthed om kroppens signaler, således at du bliver i stand til at aflæse og genkende de signaler, din krop afsender.

Dette kan gøres bla. gennem spørgsmål i en liggende eller en stående stilling.


Om kropsbevidsthed

Kropsbevidsthed er bevidstheden om kroppen og dette inkluderer en bevidsthed om kroppens funktion, tilstand, behov, ressourcer og begrænsninger.

Ofte er vi ikke bevidst om den vigtige sammenhæng mellem kroppen og det mentale.

Denne sammenhæng er en potentiel ressource, som vi kan lære at lære ved at arbejde med kropsbevidsthed i forhold til ens psykologiske reaktionsmønstre.


“Vi kan få nye eller genfinde handlingsmuligheder og strategier…”


Hvad består en behandling af? 


1. En samtale mellem terapeut og klient. 

Den psykomotoriske terapeut afdækker i samtalen både de fysiske og psykiske problematikker, som klienten kommer med i samtalen. 

Udgangspunktet kan lige så vel være en psykisk problematik - som ofte også afspejler sig fysisk, f.eks. ADHD, PTSD, stress el.a. Eller det kan være en fysisk lidelse, f.eks. hovedpine, søvnbesvær, tankemylder.


2. Manuel behandling 

I den psykomotoriske terapi arbejdes der f.eks. med kroppens muskulatur, det kan være en afspænding af overspændte muskler eller en stimulering af underspændte muskler, så de strammer op. Graden af muskulaturens spændthed kan være tegn på et forhøjet psykisk beredskab - eller slaphed.


3. Instruktion i øvelser af fysisk og psykisk 

Den psykomotoriske terapeut opøver klientens bevidsthed i forhold til:

Kropslige signaler – klienten træner dét at kunne genkende og mærke sine fysiske gener. Klienten får håndgribelige redskaber i form af fysiske/psykisk relaterede øvelser til at håndtere dette på egen hånd.

Psykiske signaler – klienten træner dét at kunne genkende sine egne handlemønstre, tankemønstre, fortolkninger osv., der optræder hos ham/hende i forbindelse med udfordrende situationer. F.eks. når klienten oplever stress. Klienten får konkrete redskaber i form af fysiske/psykisk relaterede øvelser til at håndtere dette på egen hånd.

Øvelser kan f.eks. være: træning af vejrtrækning, holdningskoordination, guidet afspænding/visualisering.

Sociale signaler – klienten træner dét at kunne observere hvordan han/hun opføre sig i forskellige sociale situationer for dermed at kunne bevidstgøre en evt. hæmmende adfærd eller tankerække i forhold til hvad han/hun gerne vil opnå i en given social kontekst. Det kunne f.eks. tema om ens egen og andres personlige rum, grænser eller måske at blive bedre til at aflæse andres kropssprog. 

Konkrete redskaber kunne være: afgrænsingsøvelser og kropssprogsundervisning."I would like to thank my arms for always being by my side. My legs for always

supporting me. And finally my fingers; because i  could always count on them."Det praktiske

Tid : 60 min.

Pris : 350 kr.

(Studerende 200 kr.) 

Mobilpay 24280064

Ved afbud bedes det ske 24 timer før den aftalte tid. Afbud efter den tid  refunderes kun halvdelen af beløbet.


Skriv gerne en sms. Nysgerrighed betaler sig!

Ring/SMS på 24280064. 


P.S - behandling forgår med tøj på, tag noget behageligt og bevægelig tøj på.

______________________________________________________________________________________

3 temaer.

1 til 1 forløb som kommer i 2021.

Til dig som vil tag et skift i dit liv.

- Hvis ikke nu, hvornår så?

Fysiske produkter

- Investér  i din sundhed!

Til dig som vil styrke dit selvværd.

- Selvværd er selvtillidens partner.

Psykiske produkter

- Investér i dig!

Til dig som vil ændre din krop.

- Hvad du spiser & tænker bliver du.

Sociale produkter

- Investér  i dine drømme!

______________________________________________________________________________________

Daniel Rasmus Løkkegaard


Certificeret Tankefeltterapeut

ved Lars Mygind i 2012. Læs mere.


Psykomotorisk terapeutstuderende 

fra 2017 - 2021 - Læs mere..


Lifewave distributør siden 2012 

Bliv fordelskunde og køb til indkøbspris ved at klikke HER

Psykomekaniker - Årets citat.


"kroppen kan overgå frygten fra sindet.

Den forbinder dig med verden. "


- Kyle CeaseKontakt Psykomekanikeren

 

Email  : Mail@psykomekaniker.dk

SMS  : 24 28 00 64

Skype : Psykomekaniker


Rosengade 8 - 8900 Randers C


      Ring mellem 19-20 i hverdage.