Psykomotorisk terapi

Psykomotorisk

terapi


En kropsterapiform som har til formål at udfolde dine ressourcer i krop, sind, følelser og relationer.

 

-med udgangspunkt i kroppen.

Hvad er psykomotorisk terapi for noget?


En helhedsorienteret behandling - udgangspunkt i den enkelts ressourcer, fysisk, psykisk og socialt.


"Det handler om at bevidstgøre kroppens egenskaber, evner og muligheder."


Psykomotorisk behandling er ikke en alternativ behandling, uddannelsen har siden 2001 været en statsgodkendt professionsbachelor uddannelse som tager 3,5 år.


Her arbejdes ud fra en viden om både psykologi, anatomi, fysiologi, og med en specialiseret viden om hvordan man arbejder med sammenhængen mellem disse. Dvs. sammenhængen mellem kroppen, følelserne og tankerne.


Psykomotorisk terapi tager udgangspunkt i?

Psykomotorisk terapi tager altid udgangspunkt i forbindelsen mellem din fysiske og mentale tilstand, derfor består meget af vores behandlingsmetoder i det, vi kalder kropsbevidsthed.

Kropsbevidsthedstræning vil øge din egen fornemmelse og bevidsthed om kroppens signaler, således at du bliver i stand til at aflæse og genkende de signaler, din krop afsender.

Dette kan gøres bla. gennem spørgsmål i en liggende eller en stående stilling.


Om kropsbevidsthed

Kropsbevidsthed er bevidstheden om kroppen og dette inkluderer en bevidsthed om kroppens funktion, tilstand, behov, ressourcer og begrænsninger.

Ofte er vi ikke bevidst om den vigtige sammenhæng mellem kroppen og det mentale.

Denne sammenhæng er en potentiel ressource, som vi kan lære at lære ved at arbejde med kropsbevidsthed i forhold til ens psykologiske reaktionsmønstre.


“Vi kan få nye eller genfinde handlingsmuligheder og strategier…”


Hvad består en behandling af? 


1. En samtale mellem terapeut og klient. 

Den psykomotoriske terapeut afdækker i samtalen både de fysiske og psykiske problematikker, som klienten kommer med i samtalen. 

Udgangspunktet kan lige så vel være en psykisk problematik - som ofte også afspejler sig fysisk, f.eks. ADHD, PTSD, stress el.a. Eller det kan være en fysisk lidelse, f.eks. hovedpine, søvnbesvær, tankemylder.


2. Manuel behandling 

I den psykomotoriske terapi arbejdes der f.eks. med kroppens muskulatur, det kan være en afspænding af overspændte muskler eller en stimulering af underspændte muskler, så de strammer op. Graden af muskulaturens spændthed kan være tegn på et forhøjet psykisk beredskab - eller slaphed.


3. Instruktion i øvelser af fysisk og psykisk 

Den psykomotoriske terapeut opøver klientens bevidsthed i forhold til:


Kropslige signaler – klienten træner dét at kunne genkende og mærke sine fysiske gener. Klienten får håndgribelige redskaber i form af fysiske/psykisk relaterede øvelser til at håndtere dette på egen hånd.


Psykiske signaler – klienten træner dét at kunne genkende sine egne handlemønstre, tankemønstre, fortolkninger osv., der optræder hos ham/hende i forbindelse med udfordrende situationer. F.eks. når klienten oplever stress. Klienten får konkrete redskaber i form af fysiske/psykisk relaterede øvelser til at håndtere dette på egen hånd.

Øvelser kan f.eks. være: træning af vejrtrækning, holdningskoordination, guidet afspænding/visualisering.


Sociale signaler – klienten træner dét at kunne observere hvordan han/hun opføre sig i forskellige sociale situationer for dermed at kunne bevidstgøre en evt. hæmmende adfærd eller tankerække i forhold til hvad han/hun gerne vil opnå i en given social kontekst. Det kunne f.eks. tema om ens egen og andres personlige rum, grænser eller måske at blive bedre til at aflæse andres kropssprog. 

Konkrete redskaber kunne være: afgrænsingsøvelser og kropssprogsundervisning.


Fysisk

Psykisk

Social


"I would like to thank

my arms for always being by my side.


My legs for always

supporting me.


And finally

my fingers; because i  could always count on them."Dig som helhed

Mulige fokuspunkter

●Hvordan bærer du dig selv?


●Hvornår spænder du op?


●Hvordan trækker du vejret?


●Hvordan sidder, står og går du?


●Hvordan har du bedst kontakt med din krop? (hvad skal du gøre)


●Hvordan er din fodkontakt?


●Hvornår giver du din krop pause?


●Hvad spiser du i løbet af en dag? 


●Har du bevægelse i din hverdag?


●Hvad kan du godt li ved din krop?


●Hvornår lytter du til din krop?

Mulige fokuspunkter

● Hvilke tanker bemærker du?


● Fysiskgøre tanker i dit liv.


● moralske tømmermænd.


● Punktere tankemylder.


● Fjerne selvfordømmende tanker.


● selvtillid & selvværdsfølelsen.


● Hvornår giver du hovedet pause?


● Hvilke tanker støtter dig?


● Hvilke leveregler har du?


● Hvad er dine værdier?


● Tænker du på hvad andre tænker om dig?

Mulige fokuspunkter

● Lever du dine værdier?


● Er du dig selv når du er social?


● Hvordan siger du fra?


● Kan du spørger andre om hjælp?


● Hvordan er dit personlige rum?


● Kan du godt være alene?


● Påtager du dig en rolle(r)?


● Hvem kan du være dig selv med?


● Hvad er dine sociale grænser?


● Aflæs andre og situationer bedre.


● Hænger din adfærd sammen med det du siger og tænker?

Praktisk information

Det praktiske

Jeg tager ikke klienter lige nu.


Ved afbud bedes det ske 24 timer før den aftalte tid. Afbud efter den tid  refunderes kun halvdelen af beløbet.


Skriv gerne en sms. Nysgerrighed betaler sig!

Ring/SMS på 24280064. 


P.S - behandling forgår med tøj på, tag noget behageligt og bevægelig tøj på.

______________________________________________________________________________________

Mærk dine grænser igen.

1 til 1 forløb som kommer i 2023.

Til særlige sensitive.

- Få dine grænser tilbage.

Lær at finde din grænser.

- med god samvittighed.

Til spirituelle.

- Hvor går du til?

Kom hjem til dig selv

- og få en ind-i-kroppen-oplevelse.

Til manden.

- Grænser gør en forskel.

Er du mand nok?

- Tag din kraft tilbage.

______________________________________________________________________________________